Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του καταστήματος LEOshop. Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα του φυσικού καταστήματος, καθώς και την δυνατότητα παραγγελίας αυτών. Οι παρόντες Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πλοήγηση - πρόσβαση στον ιστοχώρο καθώς και τη χρήση αυτού.

ΑΠΟΔΟΧΗ

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας. Η πλοήγηση - πρόσβαση σ' αυτόν τον ιστοχώρο, καθώς και η χρήση αυτού όπως ενδεικτικά και οι παραγγελίες προϊόντων, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν πλήρως διαβαστεί, έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το LEOshop διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή και να μεταβάλει εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, δίχως πρότερη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση ή και μεταβολή των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης του ιστοχώρου, θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την σελίδα. Σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την σελίδα, προκειμένου να ελέγχετε τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και επικαιροποιημένων Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας.

ΕΥΘΥΝΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση αυτού του ιστοχώρου. Το LEOshop δεν θεωρείται υπεύθυνo εάν ο ιστοχώρος του χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης του για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας. Συγκεκριμένα, είστε υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης, προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τα περιεχόμενα του ιστοχώρου που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του παρόντος ιστοχώρου και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση του LEOshop. Ρητά δέχεστε και συμφωνείτε στα κάτωθι :

  1. χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου που μεταφορτώνετε τοπικά στον υπολογιστή, στο tablet ή στο κινητό σας, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς,
  2. δεν δημοσιεύετε, ούτε μεταδίδετε, ούτε υποβάλλετε ηλεκτρονικά οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή μέσο,
  3. δεν μεταβάλλετε ούτε τροποποιείτε το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, ούτε διαγράφετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ανακοίνωση περί εχεμύθειας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το LEOshop είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογότυπων και κατατεθέντων σημάτων LEOshop και leoshop.gr. Το LEOshop έχει δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων που του ανήκουν. Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση του LEOshop η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων. Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το LEOshop έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του leoshop.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο του, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη του για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου. Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Παρόλο που το LEOshop θα καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον ιστοχώρο του, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στο leoshop.gr να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης του.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για κάθε διαφορά ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι παραπάνω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης τίθενται σε ισχύ από την 22 Απριλίου 2016.

LEOshop Λογότυπο

Η επιχείρηση μας LEOshop ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 και έχει ως αντικείμενο την λιανική πώληση γυναικείων ρούχων, ανδρικών & γυναικείων ειδών δώρου, διακόσμησης, ταξιδίου, αξεσουάρ καθώς & είδη καπνιστού.

Θα μας βρείτε στην Πετρούπολη, 25ης Μαρτίου 123 & στο νέο μας κατάστημα στο Ίλιον, Μανάκη 22.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για νέα προϊόντα και προσφορές