Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Χρήση Cookies

Τελευταία Ενημέρωση: 26-11-2018

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Χρήσης Cookies (εφεξής «ΠΠΠΔ») που τηρεί το LEOshop (εφεξής « Εταιρεία»).
Η παρούσα ΠΠΠΔ που ακολουθεί, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς & για ποιους σκοπούς η Εταιρεία μας συλλέγει & χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ΠΠΠΔ έχει θεσπιστεί από εμάς με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών & τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας.

Η διαχείριση & προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας & τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο & του Κοινοτικού & Διεθνούς Δικαίου, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σύμφωνη με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 της ΕΕ, καθώς & με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης της Εταιρείας & ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική αυτή, είτε εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας & τις υπηρεσίες του, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και/ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

 • LEOshop
 • Μανάκη 22, Ίλιον
 • 13122, Αθήνα, Ελλάδα
 • Υπόψη: Κος Λυμπέρης Λεωνίδας
 • Τηλέφωνο: 210.26.20.988
 • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης
Συλλέγουμε μόνο τις άκρως απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες σας, για σκοπούς επικοινωνίας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τέτοιες προσωπικές πληροφορίες είναι το Όνομα και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας.

Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης
Συλλέγουμε στατιστικές και άλλες αναλυτικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα Δεδομένα Μη Προσωπικής Ταυτοποίησης περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την επαφή με εσάς, όπως είναι οι δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP του χρήστη, τους τύπους των προγραμμάτων περιήγησης και άλλα ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης συλλέγονται μόνο εάν μας δώσετε την συγκατάθεση σας και τα υποβάλετε οικειοθελώς, μέσω της ιστοσελίδας "https://leoshop.gr".

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τα παραπάνω Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία από τις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας "https://leoshop.gr".

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης για την λειτουργία της ιστοσελίδας "https://leoshop.gr", καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών της.

Δεν πουλάμε, νοικιάζουμε ή μεταβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης των πελατών μας σε τρίτους.

Επίσης, δεν ζητάμε να μας παράσχετε "Ευαίσθητες" Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας "https://leoshop.gr", όπως π.χ. η φυλή, η θρησκεία ή οι πολιτικές σας πεποιθήσεις. Εάν τέτοιες "Ευαίσθητες" Προσωπικές Πληροφορίες φτάσουν κατά λάθος στην κατοχή μας μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, δεσμευόμαστε να τις διαγράψουμε άμεσα, χωρίς να τις χρησιμοποιήσουμε ή να τις αποκαλύψουμε σε τρίτους.

Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας, αποκλειστικά, για σκοπούς επικοινωνίας και για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανίχνευση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, κινδύνων ασφαλείας και τεχνικών ζητημάτων που μπορούν να βλάψουν τον ιστότοπο μας ή το κοινό. Θα αποκαλύψουμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας, χωρίς προειδοποίηση, μόνο εάν απαιτηθεί από το νόμο ή με βάση τη καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για : (α) τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ή τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που τηρούμε στο ιστότοπο "https://leoshop.gr", (β) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιώματων ή την περιουσίας της Εταιρείας και (γ) ενέργειες υπό άκρως απαιτητικές συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των επισκεπτών του ιστότοπου της Εταιρείας ή του κοινού.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας στην αποτελεσματική παροχή πληροφοριών & των υπηρεσιών της.
 • Τη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε δώσει.
 • Νομικές υποχρεώσεις.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα σας στη λήθη, όπως αυτό εξηγείται παρακάτω. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό τη νομική μας υπεράσπιση, τον έλεγχο, καθώς και για φορολογικούς σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ

Έχετε το δικαίωμα (ανά πάσα στιγμή) να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης σας, τα οποία έχετε υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας "https://leoshop.gr" - τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Το Όνομα & τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
 • Tις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιήσατε για την είσοδο σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας "https://leoshop.gr".
 • Την/Τις συγκατάθεση(εις) που δώσατε για τη χρήση των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Για να διορθώσετε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε μόνιμα τα Δεδομένα Προσωπικής Ταυτοποίησης σας (εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας "https://leoshop.gr"), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ταχυδρομική διεύθυνση, στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω. Για να κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας θα απαιτηθούν επιπρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης, όπως ενδεικτικά το πλήρες Ονοματεπώνυμο σας, η Διεύθυνση σας, αντίγραφο της Ταυτότητας σας ή/και άλλες προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως θα ζητηθούν, ώστε να αποδειχθεί η αναγνώριση του/της αιτούντα/αιτούσας, καθώς και για την αναζήτηση των Δεδομένων Προσωπικής Ταυτοποίησης σας.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.
Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κλπ.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους Cookies:

Άκρως Απαραίτητα Cookies: Αυτά τα άκρως απαραίτητα Cookies είναι σημαντικά για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου της Εταιρείας & τις βασικές λειτουργίες της όπως π.χ. το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security), το οποίο είναι υπεύθυνο για την καθιέρωση μιας ασφαλούς συνεδρίας μεταξύ του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και του διακομιστή μας και για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις των Cookies. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης ή η ενεργή καρτέλα σας κλείσει.

Cookies Ανάλυσης/Επιδόσεων: Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου "https://leoshop.gr" & χρήση τους επιτρέπει στην Εταιρεία να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργεί. Για παράδειγμα, τα Cookies ανάλυσης δείχνουν ποιες είναι οι πιο συχνά επισκεπτόμενες σελίδες, δείχνουν τα γενικά πρότυπα χρήσης, καταγράφουν τυχόν δυσκολίες που συναντάτε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο της Εταιρείας & δείχνουν αν ο ιστότοπος της έχει απόδοση ή όχι. Αυτά τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ακριβείς τύπους Cookie που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μπορείτε να βρείτε στο ειδικό Banner για την Συγκατάθεση Χρήσης Cookie.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ COOKIES

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση τους, να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα Cookies από τον ιστότοπο της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, μέσω του ειδικού Banner για την Συγκατάθεση Χρήσης Cookie ή επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, οι οποίες σας επιτρέπουν να αρνηθείτε τη χρήση Cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε τα Cookies, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του παρόχου του προγράμματος περιήγησης σας στο Internet μέσω της οθόνης βοήθειας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, γνωστός και ως GDPR, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιρείας "https://leoshop.gr" : (α) να μας δώσετε την πλήρη συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies, (β) να επιλέξετε μόνο ορισμένους τύπους cookies που θα εγκατασταθούν & (γ) να αρνηθείτε τη χρήση όλων των Cookies, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό άκρως απαραίτητων Cookies.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επιλογή απενεργοποίησης ή απόρριψης ορισμένων από τα άκρως απαραίτητα Cookies, όπως ενδεικτικά το ασφαλές Cookie HTTPS, δεν επιτρέπεται για την προστασία σας. Αν όμως το επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν η πλειονότητα χρήσης των υπολοίπων Cookies απενεργοποιηθεί ή απορριφθεί, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η παροχή όλων των παρεχόμενων λειτουργιών του ιστότοπου της Εταιρείας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν έχουν ελεγχθεί & επαληθευτεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι ιστότοποι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου & χρήσης Cookie.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΠΠΔ

Η Εταιρεία διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης ΠΠΠΔ οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα της. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι αλλαγές θα εμφανιστούν σε αυτήν τη σελίδα. Είναι αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών του ιστότοπου της Εταιρείας, να ελέγχουν συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας & να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προστατεύει τα Προσωπικά τους Δεδομένα στην ιστοσελίδα της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Εταιρεία χαιρετίζει τα σχόλια σας σχετικά με την ΠΠΠΔ που τηρεί. Εάν πιστεύετε ότι δεν τηρεί την παρούσα ΠΠΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ταχυδρομική διεύθυνση, στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω. Η Εταιρεία θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσδιορίσει & να διορθώσει το πρόβλημα άμεσα.

LEOshop Λογότυπο

Η επιχείρηση μας LEOshop ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 και έχει ως αντικείμενο την λιανική πώληση γυναικείων ρούχων, ανδρικών & γυναικείων ειδών δώρου, διακόσμησης, ταξιδίου, αξεσουάρ καθώς & είδη καπνιστού.

Θα μας βρείτε στην Πετρούπολη, 25ης Μαρτίου 123 & στο νέο μας κατάστημα στο Ίλιον, Μανάκη 22.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για νέα προϊόντα και προσφορές